Župa Izbično

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Raspored misa za srpanj 2018.

 Raspored misa za srpanj 2018.

DATUM

DAN

NAKANA

01.

Nedjelja

D.B. 9 –  Boro Hrkać za+Blagu Dokarića
IZBIČNO 10:30
G.B. 12 –  Darinka Soldo – Topušić za+Cvitana, Janju, Mirka, Rajka...

02.

Ponedjeljak

7 –  Zlata Buhovac za+Danicu i Božu Soldo

03.

Utorak

7 –  Milan i Zdenka Crnjac za+ Anicu i Jakova

04.

Srijeda

7 –  Mile Pavković za+Viktora Žakovića

05.

Četvrtak

19 –  Misa (klanjanje)

06.

Petak

7 – Jago Soldo za+Mirka, Rajku...

07.

Subota

7 –  Anka Didović za+Grgu, Milku...

08.

Nedjelja

D.B. 9 –  Marinka Crnjac za+Slavku (ž)...
IZBIČNO 10:30
G.B. 12 –  Blago Bagara za svoje ++

09.

Ponedjeljak

7 –  Ivan Crnjac-Ćaja za +Ivicu, Gojka, Antu...

10.

Utorak

7 –  Nevenka Draškić za + Žarka, Veroniku...

11.

Srijeda

7 –  Marija i Jasna Slipac za ++ Dragice

12.

Četvrtak

7 –  Luca Pavković za svoje ++

13.

Petak

7 –  Sofija Crnjac s dj. za+ Božu, Stanka, Zoru...

14.

Subota

7 –  Josip i Ljubica Pavković za svoje ++

15.

Nedjelja

D.B. 9 –  Blagica Soldo za+Zdravka (m)...
IZBIČNO 10:30
G.B. 12 –  Veselko Soldo-Ivešković za + Blagicu...

16.

Ponedjeljak

7 –  Berislav Crnjac za+Danijelu

17.

Utorak

7 –  Darinka Crnjac za+Franu...

18.

Srijeda

7 –  Radica Zovko za+Ivana i Anicu Soldo

19.

Četvrtakak

7 –  Nevenka Draškić za+Mirka Praljka

20.

Petak

7 –  Vinka Soldo za svoje ++

21.

Subota

7 –  Tiho i Sanja Crnjac za+Anicu, Milu i ost pok.

22.

Nedjelja

D.B. 9 –  Ivo i Anka Crnjac za svoje ++
IZBIČNO 10:30
G.B. 12 –  Blago Matasović za+ Martu, Franu...

23.

Ponedjeljak

7 –  Regina Gugić za+Danici i Stipu Pavkovića

24.

Utorak

7 –  Vinko Pavković za svoje ++

25.

Srijeda

7 –  Drago i Iva Džajkić za sve svoje ++

26.

Četvrtak

7 –  Slaven Crnjac za + fra Franju

27.

Petak

7 –  Ivica Soldo s dj. Za+Dragana

28.

Subota

6 – Tadija Pavković za+Dražena, hrv.branitelja 

29.

Nedjelja

D.B. 9 –  Vitomir Soldo za+Nadu, Vinka...
IZBIČNO 10:30
G.B. 12 –  Iva Crnjac za+Tomu, Veroniku, Peru, Jozu...

30.

Ponedjeljak

7 –  Karlo Pavković za sve svoje ++

31.

Utorak

7 –  Darinka Crnjac za sve svoje ++