Župa Izbično

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

Široki Brijeg raspisao Natječaj za dodjelu stipendija

E-mail Ispis PDF

crkva radovi 4 1aGrad Široki Brijeg raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2018./19. godini. Gradonačelnik Širokog Brijega Miro Kraljević Natječaj je raspisao na temelju Odluke Gradskog vijeća od 28. studenoga 2018 godine, a ukupno se dodjeljuje 25 stipendija.

 

Deficitarna zanimanja za koja se dodjeljuju stipendije:

 • studij GEODEZIJA ………..……………………. 2
 • studij DEFEKTOLOGIJA ……………………… 2
 • studij LOGOPEDIJE …………………………… 1
 • studij FIZIKE ……………………………………. 2
 • studij VETERINARSTVA………………………..2
 • studij MEDICINA …..…………………….…….. 2
 • studij NJEMAČKI JEZIK ……..………….……..2
 • studij MATEMATIKE …………………………… 1
 • studij ARHITEKTURE …………………………. 3
 • studij ŠUMARSTVA ……………………………. 2
 • studij GRAĐEVINARSTVA …………………… 2
 • studij STROJARSTVO ………………………….2
 • studij ELEKTROTEHNIKE ……………………. 1
 • studij KEMIJSKE TEHNOLOGIJE …………… 1

Pravo natječaja imaju redoviti studenti nakon upisane druge godine studija, koji prvi put upisuju tekuću kalendarsku godinu.

Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • Izvadak iz matične knjige rođenih,
 • Potvrda fakulteta o upisu u tekuću godinu,
 • Uvjerenje o mjestu prebivališta na području grada Široki Brijeg,
 • Izjava ovjerena – da nije korisnik druge stipendije,
 • Potvrda ili Uvjerenje o prosjeku ocjena sa fakulteta,
 • Izjava o zajedničkom kućanstvu ( broj članova obitelji i broj uposlenih ),
 • Potvrda od Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja i članova uže obitelji,
 • Potvrda ili uvjerenje o visini mjesečnih primanja roditelja i članova uže obitelji,
 • Uvjerenje iz Službe za branitelje da je dijete poginulog branitelja,
 • Student bez roditelja (Izvadak iz matične knjige umrlih),
 • Student koji ima tešku bolest ili invalidnost, potvrda ili drugi dokaz o teškoj bolesti, odnosno potvrda o postotku invalidnosti studenta,
 • Student čiji član uže obitelji ( otac, majka, brat i sestra) imaju tešku bolest ili je invalid, potvrda ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrda o postotku invalidnosti člana uže obitelji,
 • Student čija braća ili sestre pohađaju fakultet odnosno školu, potvrda o pohađanju fakulteta odnosno škole.

Iznimno iz stavka 1. ovoga članka, studenti s prosjekom ocjena 5,00, odnosno 10,00, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100 % invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja, bez obzira na vrstu studija.

Ukoliko se iz jedne obitelji natječu dva ili više kandidata, studentsku stipendiju može dobiti najviše jedan kandidat.

Prijave s kompletnom dokumentacijom slati na adresu:

Grad Široki Brijeg
Ulica fra Didaka Buntića 11.

s naznakom “za studentske stipendije”.

Svu traženu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) uz prijavu dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja (3. prosinca) na Radio postaji Široki Brijeg, službenoj web-stranici Grada Širokog Brijega i oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega.

www.sirokibrijeg.ba / www.izbicno.info