Župa Izbično

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

O župi

E-mail Ispis PDF

Župa sv. Josipa Radnika - Izbično.
1. svibanj - patron župe Izbično


Župa Izbično je smještena na sjevero-zapadnom dijelu općine Široki Brijeg. Sa svoje južne strane graniči sa selom Dobrkovići a kanjon Brine dijeli je od sela Ljubotići te sa zapadne strane Crnih Lokava, dok joj je istočni susjed župa Crnač.


Župa je osnovana 1917.  godine zbog udaljenosti iz matice Širokoga Brijega. Otad  ima vlastite matice.
Župa posjeduje matice krštenih, vjenčanih i umrlih od samoga osnutka iako su ih komunistički pismenjaci, nažalost naših krajeva, previše uništili i okupusili. Mnogi i ne znaju da se ondašnja župa, zapravo današnja župa Izbično zvala Britvica.

Pečat župe - Britvica
Prvi pečat župe Britvice iz 1917.

Već 1896. se počelo tražiti zgodno mjesto da se može sagraditi crkva ili barem kapelica na ovim prostorima, reklo bi se, buduće župe Izbično - od Korita i Šarića Poljane pa sve do crnačkih sela jednako Gornjega i Donjega Crnča.

1917. Župa Izbično se četvrta odcijepila od matične župe Široki Brijeg. U sastavu župe bila su naselja: Izbično, Donja i Gornja Britvica, zaselak Solde u Donjem Crnču i zaselak Tribošić u Donjoj Britvici. „Britvica i Izbično, dva sela, u blizini planina Čvrsnice i Čabulje, potpadala su pod župu Široki Brijeg. Ta su sela htjela osnovati svoju župu, budući da su previše bili udaljeni od središta župe. Definitorij Franjevačke provincije odobrio je njihov zahtjev 12. travnja 1918. „ Ovako kaže dr fra Bazilije Pandžić u svojoj knjizi Hercegovački Franjevci na 162-oj stranici.

1923. - U Izbičnu je  počela izgradnja  župnoga   ureda  i stana za župnika. Župnik se konačno dogovorio sa župljanima oko darivanja zemljišta na sadašnjem mjestu.

Popisi katoličkih žitelja BiH iz 1743. i 1768. nisu našli ovjde u ovom kraju nijedne obitelji. To da je Izbično krvno vezano za Široki Brijeg govore i potvrđuju prezimena žitelja, na pr: Soldo, Pavković, Hrkać, Draškić, Crnjac, Logarušić. Najprije su ovdje boravili sezonski, na ispašama sa svojim stadima. Zatim su se stalno nastanili u ovom kršu, kako kaže dr. fra Ivo Bagarić u Šematizmu, ali je preneseno i u Kršnom Zavičaju iz 1976. str 65.

Solde nalazimo 1768. u Dobrkovićima i Kočerinu. Gotovo je sigurno da je ovdje korijen Izbičkih Solda. Danas njihov zaselak broji 20 domaćinstava. (Danas Solde iz Gornje Britvice i Solde, o kojima piše fra Ivo u Donjem Crnču izbičkom, drže da su svi potekli od Solda iz Gornje Britvice.)

Hrkaći su doselili iz  Mokroga. Popis iz 1743. je našao ovdje Ivana Hrkaća. Obitelj mu je brojna: 21 član. Svi Hrkaći vrlo brojni, rasuti po širokobriješkoj kotlini, imaju svoje pretke u ovoj brojnoj obitelji Ivana Hrkaća.

S područja Širokoga Brijega (Mokro) doselili su se također Izbički Draškići i Džajkići. Jedni i drugi potječu od Hrkaća. Dva puta su mijenjali prezimena. Od Hrkaća su postali i Vrljići, onda Draškići, odnosno Džajkići. Bio je to čest slučaj u cijeloj Hercegovini. (Ma, danas, moj fra Ivo ti se ne slažu ni Dađajkići ni Draškići da su od Hrkaća iako su u zaseoku Hrkaći.)

Iz Mokroga su u Izbično došli i ostali sa svojim stadima, danas brojni Pavkovići. Od toga su i Logarušići. Sada ima samo tri domaćinstva.

Crnjci su također starinom sa širokobriješkoga područja. Na Uzarićima 1743. nalazimo šesteročlanu obitelj Mate Crnjca. A 25 godina kasnije (1768.) u Dobrkovićima su obitelji Stjepana i Mate Crnjca. Vjerojatno je ovdje pradjedovski korijen Crnjaca Izbičke župe.

U popisu fra Petra Bakule (1867.) nalazimo na području ove župe 46 obitelji, 291 stanovnik. Daljne kretanje broja vjernika ove župe kazuje tabela.

God.

Domova

Vjernika Vjenčanih Krštenih Umrlih Prirast
1932. 150 1281 8 43 12 31
1940. - 1320 8 63 12 51
1962. 186 1333 7 37 12 25
1965-74. - - 122 312 81 231
1975. 175 1350 6 30 9 21
(Po Reskriptu Svete Stolice od 22.VI.1923. Izbično ima 1310 žitelja u 192 obitelji.)

Župa 1918. od gladi, iscrpljenosti i „španjolke“ gubi 45 svojih članova. Između dva rata natalitet je veoma visok, mortalitet dosta nizak, prirast veoma velik.

Rat (1941-45) ranio je i ova brda: oteo im je 62 života. U poratno vrijeme i ova župa gubi svoje stanovnike: mladi ih napuštaju; popratna pojava: postupni pad nataliteta. Ipak poratni prirast nije malen: više stotina osoba.  Međutim, toga predratnog i poratnog prirasta nema.

Već 40 i više godina župa je gotovo na istom broju. Bar 1000 Izbičana je kroz to vrijeme napustilo svoj kraj. Kruh se traži gdje ga ima. Iseljavanje su barem donekle usporili i ublažili rudnici boksita. Tu su mnogi našli radno mjesto, drugi su ga potražili daleko, u Njemačkoj i drugdje.