Župa Izbično

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

SMRT FAŠIZMU DRUŽE FRATRE! Porez na mise, šiljež, vunu, sir, maslo, jaja... 110 iljada dinara

E-mail Ispis PDF
ZapisFra Franjo Mabić – ŽUPA IZBIČNO DANAS I

"Poreskom obvezniku Župskom Uredu iz Izbična zastupanom po fra Željki Zadri utvrdjuje se poreska osnovica i razrezuje akontacija poreza na dohodak i akontacija opštinskog prireza za 1959 godinu, a za svećeničke usluge kako slijedi:"


Tako su drugovi iz NARODNOG ODBORA OPŠTINE  prije 50. godina svojim dopisom župnom uredu Izbično i tadašnjem župniku fra Željku Zadri akontativnom, i "odokativnom" metodom, određivali visinu poreza kojeg je župni ured u Izbičnu bio dužan platiti "upravi prihoda Narodnog Odbora Opštine Lištica".

U knjizi "ŽUPA IZBIČNO DANAS" župnika fra Franje Mabića nalazi se nekoliko izuzetno zanimljivih povijesnih dokumenata vezanih za župu Izbično. Neke ćemo objavljivati kroz naredno razdoblje kao serijal.

fra Željko ZadroU ovom dopisu kojeg ćemo ovdje predstaviti, radi se o novom rješenju na žalbu župnog Ureda-koju je fra Željko Zadro uputio "drugovima" žaleći se na visinu iznosa poreznih nameta.
Drugovi odgovaraju kako nisu "prikupili dovoljno podataka na osnov čega bi se mogao izvući zaključak da je razrezana akontacija realno utvrđena" - te donose novo rješenje.

Nije njima toliko bilo do novca – koliko su željeli iskazati svoju moć i moć partije. Zanimljivo, koji i kako se porez određivao. Kako i sami u ovom dopisu pišu o "činjeničnom stanju" a "činjenično stanje" odnosilo se "preko mnogih gradjana sa područja ovog župskog ureda". Porez bi, po tim saznanjima, izračunali odokatitvnom metodom te proslijedili župniku dopis po kojem je dužan upaltiti odmah 75% iznosa s pravom žalbe od 15 dana što bi,  i danas - 50. godina kasnije, bilo objektivno premalo.

Preslik ovog dokumenta, kao i prijepis originala pogledajte u nastavku:

rjesenje
Preslik prve stranice originalnog dokumenta


rjesenje 2
Preslik druge stranice originalnog dokumenta


NARODNI ODBOR OPŠTINE LIŠTICA
SREZ MOSTAR
NN broj 03/3- 1095
Datum 30/10-1959 godine

Na osnovu članka III Uredbe o porezu na dohodak, Uprava prihoda Narodnog odbora opštine u Lištici donosi:

Rješenje

Poreskom obvezniku: Župskom Uredu iz Izbična zastupanom
po fra Željki Zadri, utvrdjuje se poreska obveznica i razrezuje akontacija poreza na dohodak i akontacija opštinskog prireza za 1959 godinu, a za svećeničke usluge kako slijedi:

Poreska
osnovica
dinara

Akontacija

poreza na
dohodak din.

Akontacija opštinskog
prireza din.

Ukupno
akontacija
porezai prireza

90.000 14.900 7.200 22.100


O b  r  a  z  l  o  z  e  n  j  e


Uprava prihoda Narodnog Odbora Opštine u Lištici svojim rješenjem VL
broj 03/3 –576  od 22/6-1959 godine razrezala je ovom poreznom obvezniku
akontaciju poreza na dohodak i akontaciju opštinskog prireza
za 1959 godinu u ukupnom iznosu od dinara 95. 000.-

Protiv ovako razrezane akontacije ovaj poreski obveznik izjavio je žalbu
komisiji za poreske žalbe pri NOS u Mostaru i ova je žalbu uvažila, a
prvostepeno rješenje uprave prihoda poništila sa izgovorom, da uprava
prihoda kao prvostepeni organ nije dovoljno pribavila podataka na osnov
čega bi se mogao izvući zaključak, da je razrezana akontacija realno
utvrdjena, pa su razrezni spisi vraćeni upravi prihoda na ponovni postu-
pak radi pravilnog utvrdjivana činjeničnog stanja i da se donese novo
rješenje.

Uprava prihoda kao prvostepeni financijski organ u ponovljenom postupku
utvrdila je, da će ovaj poreski obveznik u 1959 godini ostvariti prihode
iz izvora kako slijedi:
1.    Od misa svih vrsta u iznosu od ................................dinara 50.000.-
2.    Od vjenčanja u iznosu od..........................................dinara 7.000.-
3.    Od sprovoda-pogreba u iznosu od..........................dinara 1.300.-
4.    U gotovom novcu kao redovina godišnja................dinara 30.000.-
Unaturi

5.    Šilježi, vune, sira, masla, živadi, jaja, žitarica i. d. din..22.000.-
Ukupno dinara     110.000

Režijski troškovi:
Ogrijev, svjetlo, svijeće, tamjan, hostije,
čišćenje crkve i t.d............................................................dinara 20.000.-
Čisti prihod-osnovica din. 90.000

-    2 -

Ovo činjenično stanje temelji se na osnovu slijedećega: Područje ovog župskog
ureda broji 165 domaćinstava od kojih jedan broj uobičava davati svećeniku
prihode za izvršene usluge, a ovo je provjereno preko mnogih gradjana
sa područja ovog župskog ureda. Osim toga fra Željko Zadro župnik ovog župskog
ureda na zapisniku kod ove uprave prihoda dne 7/10 -1959 godine dao je podat-
ke da je u toku prva tri tromjesečja 1959 godine ostvario prihode u iznosu
od dinara 63.100.-

Pa kada se uzme u obzir da se u četvrtom tromjesečju prihodi ostvaruju u
najvišim iznosima obzirom na priticanje prihoda kako stanovništva tako i
ovog poreskog obveznika može se smjelo tvrditi, da će ovaj poreski obveznik
ostvariti prihode onako kako je unaprijed navedeno.

Režijski troškovi su priznati pravilno i na čist prihod akontacije poreza
na dohodak i akontacije opštinskog prireza pravilno razrezana.-

Razrezana akontacija poreza poreza na dohodak i opštinskog prireza za prva tri
tromjesečja u procentu od 75% ima se odmah uplatiti nakon prijema ovog
rješenja ukoliko do tada nije uplaćena, a ostatak od 25% za četvrto tromje-
sečje ima se uplatiti najdalje do 15 novembra 1959 godine.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Komisiji za poreske žalbe pri
NOS u Mostaru putem ove uprave prihoda u roku od 15 dana po prijemu rješenja
odnosno po uručenju rješenja. Žalba ne zadržava pravo naplate razrezane
akontacije. Žalba se taksira sa 200 dinara državnih maraka po tar. br. 5 ZAT


Sef uprave prihoda:
M.Pavičić 
Fra Franjo Mabić – ŽUPA IZBIČNO DANAS