Župa Izbično

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Održana Javna prezentacija Idejnog projekta dionice regionalne ceste R 419 Izbično – Rakitno

E-mail Ispis PDF

Idejni projekt puta Široki Brijeg - RakitnoIdejni projekt puta Izbično - Rakitno - geološka karta sa prikazom varijanti

Kako je bilo i najavljeno, u petak, 20. svibnja 2022. godine, u Gradskoj vijećnici u Širokom Brijegu organiziran je  javni uvid i prezentacija Idejnog projekta dionice regionalne ceste R 419 Široki Brijeg – Rakitno, konkretnije, dionice puta Izbično – Gornja Britvica – Sutina – Mihalji.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Javne ustanove CESTE Županije Zapadnohercegovačke - kao nositelj projekta, predstavnici projektantske kuće INTEGRA iz Mostara - u ime nositelja izrade Idejnog projekta, predstavnici Gradske uprave Široki Brijeg, JU COMING Široki Brijeg, predstavnici MZ Izbično, te znatan broj zainteresiranih građana.

Javni uvid i prezentacija započeli su u 9:30 sati.

Na početku prezentacije, u ime Gradske uprave Široki Brijeg, sve prisutne pozdravio je Andrija Kraljević te naglasio ulogu Grada u prvim koracima prema ostvarenju projekta izgradnje regionalne ceste R419.

Potom se okupljenima obratio Vinko Romić, ravnatelj JU CESTE ŽZH - nositelja projekta, te obrazložio potrebu za načinjenim idejnim rješenjem, njegov značaj, te daljnje korake koje je potrebno poduzeti kako bi se u budućnosti osiguralo financiranje samog projekta izgradnje.

Predstavnici INTEGRE Mostar su potom sudionicima obrazložili i pobliže, vizualno, predstavili cjelokupan Idejni projekt dionice puta Izbično – Rakitno (Mihalji, spoj na magistralnu cestu Posušje – Jablanica), što su svi prisutni pozorno popratili.

Prisutnima su predstavljena dva idejna rješenja, i jedna podvarijanta, izgradnje novog puta. 

Varijanta 1A (duljine 18,3 km) obuhvaćala bi otprilike postojeću trasu, s iznimkom dionice Podgreda, odnosno, sjeverne strane ruba Jezera - koja bi ovom varijantom bila izmještena na lijevi rub Jezera, sve do lokacije "Dičije bogno".

Podvarijanta ovog dijela, označena kao 1B, prolazila bi starom trasom, ispod Varde i Podgrede te, s nekoliko izmjena i nove trase, ponovno išla u smjeru „Dičijeg bogna“. Naglašeno je, kako bi ova varijanta (1B) bila znatno skuplja i teža za načiniti zbog strmog terena u zoni visokih usjeka s raspucalom stijenskom masom, te s izuzetno opasnim odronima koje bi bilo potrebno sanirati.

Nova trasa puta, označena kao  varijanta 2 (duljine 18,2 km) svojim većim dijelom bila bi posve nova trasa. Projektirana je za smjer od groblja u Izbičnu prema zaseoku Pavkovići i Logarušići te dalje u smjeru „Dičijeg bogna“, zatim se dijelom preklapa s varijantom 1A te, prije zaseoka Liskovac, skreće kroz selo i prolazi južnom stranom postojećeg puta, ispod groblja u Prusinama i zaseoka Prusine te dalje, istim pravcem desno od mosta u Koritima, u smjeru Sutine.

Obje varijante načinjene su s dva rješenja trase kroz naselje Sutina. Jedna u smjeru zaseoka Perke i druga koja bi prolazila kroz sami centar u Sutini. O ovim detaljima raspravljat će se na Javnoj prezentaciji koja uskoro slijedi u Posušju.

Oba idejna rješenja bi, u odnosu na postojeći put, skratila ovu dionicu za otprilike 2 km, što se u brojkama odrazi na cca 50 km kraće dionice puta iz centra Sutine do Širokog Brijega, ili Mostara, u oba smjera. Najznačajnija bi, svavako, bila ušteda vremena i pogodnost prometovanja koja bi bila izražena realizacijom ovog projekta. 

Važno istaknuti kako je u svim navedenim varijantama planiran uzdužni nagib od maksimalnih 8%, te izgradnja dva kolnička traka, svaki širine 3m, zatim izgradnjom rubnih traka, bankina, betonskog rigola, berme, odvodnje oborinskih voda, signalizacije, odbojne ograde, ... s proširenjem u krivinama za dva teretna vozila s priključnim vozilom.   

Također, na ovoj prezentaciji obznanjena je informacija kako je u tijeku izrada projekta za dionicu ovog puta od Trna do Dobrkovića, a u vezi s tim i informacija kako uskoro kreću radovi na novom čvoru, spoja ovog regionalnog puta sa magistralnim putom na Trnu, u blizini mosta na Ugrovači.

U nastavku možete pogledati predstavljena idejna rješenja, te zapisnik s održane Javne prezentacije u Širokom Brijegu.

Klikom na sliku možete pogledati uvećani prikaz - crvenom bojom označena je varijanta 1A, plavom bojom podvarijanta 1B, crnom bojom označena je varijanta 2.

Napomena: Predmetna projektna rješenja nisu konačna, dio su projektnih rješenja kojima će se usvojiti konačni Izvedbeni projekt, tako da na pojedinim dijelovima trase može doći do određenih izmjena.

Idejni projekt puta Izbično - Rakitno
Idejni projekt puta Izbično - Rakitno- pregledna karta cijele dionice 

 Idejni projekt puta Izbično - Rakitno
Idejni projekt puta Izbično - Rakitno - ortofoto situacija dionice Izbično - Liskovac

  Idejni projekt puta Izbično - RakitnoIdejni projekt puta Izbično - Rakitno - ortofoto situacija dionice Liskovac - Korita (Rakitno)

 Idejni projekt puta Izbično - Rakitno Idejni projekt puta Izbično - Rakitno - ortofoto situacija dionice Korita  - Sutina

Idejni projekt puta Izbično - Rakitno - ortofoto situacija dionice Sutina - Mihalji (spoj na magistralni put)Idejni projekt puta Izbično - Rakitno - ortofoto situacija dionice Sutina - Mihalji (spoj na magistralni put)

 

6 normalni poprecni profiliIdejni projekt puta Izbično - Rakitno - izgled normalnih poprečnih profila


pdf icon  Zapisnik o javnom uvidu i prezentaciji idejnog rješenja dionice regionalne ceste R419

 

Izbicno.info